Prospekt / Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter

Prospektet er et samlet formidlingskoncept foldet ud på tre greb, der beskriver de oplevelser og den viden og formidling publikum får på Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter. Visionen er at sætte fokus på vikingekrigeren og de historier, der knytter sig til livet som kriger på Trelleborg.

Den genskabte, historiske og digitale vikingeborg

Slagelse Kommune og Nationalmuseet samarbejder om at skabe et enestående oplevelses- og videncenter. Her skal vikingekrigeren og Trelleborgs fascinerende historier formidles på internationalt niveau med nutidens virkemidler og tilsammen favne den arkæologiske og historiske viden.

Vikingekrigeren og det levede liv på Harald Blåtands tid er grundlaget for de nye formidlingstiltag på det nye Trelleborg.

Det første formidlingsgreb er Den Genskabte Borg, der er en rekonstruktion af et udsnit af 
den oprindelige Trelleborg. Det andet formidlingsgreb er en ny tilbygning til den nye kommende udstilling samt renovering og opgradering af det eksisterende museum. Det tredje og sidste formidlingsgreb er selve monumentet, der skal føre gæsterne på en digital rute til monumentet kombineret med fysiske aktiviteter i udeområdet og på selve monumentet.

Se mere om planerne og visionerne for Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter: 

Prospekt for Ny Trelleborg Oplevelses- & Videncenter (pdf - nyt vindue)

Det nye Trelleborg vil være til stor glæde og gavn ikke blot lokalt, men også nationalt og internationalt - for frivillighed, turisme og uddannelse. Det vil være med til at etablere ny viden inden for vikingetidshistorie formidlet via de nyeste forskningsresultater.

Første del af oplevelses- og videncentret forventes at stå klar i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 11. marts 2021