Nyt samarbejde med Kunstakademiets studerende

Kreative designløsninger, til inspiration for fremtidens formidling på det nye Trelleborg

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserveringstuderende (KDAK) vil igen til foråret i år, deltage i samarbejdsprojektet mellem Ny Trelleborg-projektet og Museet ved Trelleborg i forbindelse med deres bachelorprogram, Visuelt Design/Design til kontekst.

De studerende skal arbejde med en række centrale design og formidlings-problemstillinger, og overordnet designe til kontekst - tid og rum.

Det vil sige, de studerende skal skabe designløsninger, der knytter sig til vikingeborgen Trelleborg / Den Genskabte Borg, og de rummelige behov - og dermed bidrage med løsninger, der kan udvikle stedet til at blive et interaktivt, lærerigt og spændende sted for de besøgende.

Allerede i 2020 gav 24 studerende på Bachelor i Visuelt Design på Kunstakademiet forslag til mulige designløsninger, til inspiration for fremtidens formidling og udformning af Trelleborg:

De studerende fik hen over foråret sidste år løst opgaven indenfor de to studieretninger Visuel Kommunikation og Spil- og Interaktion. Det kom der en lang række forskellige og meget spændende designløsninger ud af.

- Det har været rigtig spændende at se hvordan unge, dygtige designere forestiller sig at moderne design og formidling spiller sammen med Harald Blåtands tusinde år gamle ringborg, siger Britt Caroline Juul, projektleder for Ny Trelleborg i Slagelse Kommune.

De studerende arbejdede med en række centrale design og formidlings problemstillinger i forbindelse med etablering af Ny Trelleborg som besøgscenter under Nationalmuseet.

- Projektet har haft fokus på at tænke design og formidling ind i den konkrete kontekst. Derfor har studerende skulle udvikle designløsninger, der knytter sig stedet og bidrage med løsninger, der kan udvikle stedet til at blive et interaktivt, lærerigt og spændende sted for besøgende, siger Tine Kjølsen, programleder for Visuelt Design ved KADK.

Flere oplysninger

  • Britt Caroline Juul
    Projektleder for Ny Trelleborg, Slagelse Kommune
    Tlf: 23 82 19 74

  • Tine Kjølsen
    Programleder BA Visuelt Design ved KADK
    Tlf: 41 70 15 05
Siden er sidst opdateret 22. marts 2021