Nyhedsbrev Vinter 2021

Ønskes Nyhedsbrevet oplæst, ring til Britt Caroline Juul på 2382 1974.

Se nyhedsbrevet her:

NYHEDSBREV (Resumé)

FLOT DONATION FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN 

I slutningen af 2020 donerede Lokale og Anlægsfonden (LOA) 4,5 mio. kr. til rekonstruktions-projektet, Den Genskabte Borg. Fondens fokus støtter den moderne museumstænkning, som Ny Trelleborg-projektet står for.

LOAs donation går til voldanlægget, der danner den fysiske ramme om hele den aktive indholdsdel. Området bliver et udendørs læringsrum for viden på forskellige niveauer, der er baseret på nyeste forskningsresultater. Og lige dét støtter LOA, fordi projektet genfortolker den museale ambition, og gør de besøgende til medafsender af oplevelser og indhold.

Den Genskabte Borg markerer sig som et museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv, og skaber et moderne mødested, hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen.

Derudover har Slagelse Kommunes byråd med et supplerende tilskud igen vist sin store opbakning til projektet med en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr.

ET HELSTØBT PROJEKT

Den Genskabte Borg blev i sommer tilpasset, sådan at rekonstruktions-projektet nu taler ind i de kriterier, der er for nyt byggeri tæt på fortidsmindet Trelleborg. Det betyder, at Den Genskabte Borg nu er flyttet længere mod øst. Projektet arbejder nu frem mod at realisere voldanlægget med palisade og tre langhuse med hver sit tema.

NY PROJEKTLEDER

Den 1. juni fik Ny Trelleborg ny projektleder. Britt Caroline Juul tiltrådte stillingen, og har været på projektet siden 2013. Hun er uddannet historiker med en fortid som museumsinspektør. Hun glæder sig til det videre arbejde med udviklingen af anlægsprojektet i samarbejde med Museet ved Trelleborg og Nationalmuseet.

EKSPERIMENTERENDE VIKINGESOMMER BLEV EN STOR PUBLIKUMSSUCCES

Ligesom i resten af verden blev også sommeren på Museet ved Trelleborg anderledes. Med COVID-19 udfordringerne måtte museet på kort tid gentænke alle arbejdsområder, fra arrangementer til formidling og publikumsservice. Museet fandt hurtigt på et nyt koncept og gennemførte seks uger i sommerferien i vikingernes tegn med "Vikingesommer", der bl.a. bød på ny formidling i det åbne landskab. Publikum mødte levende vikinger dagligt, og museet kunne tilbyde kvalificeret ekspertviden, dygtig formidling og vikinghåndværk.

Siden er sidst opdateret 10. juni 2021