Nyhedsbrev Efterår 2021

Ønskes nyhedsbrevet oplæst, ring til Britt Caroline Juul på 2382 1974.

Se nyhedsbrevet her:

NYHEDSBREV (Resumé)

Danmarks største rekonstruktionsprojekt

Den Genskabte Borg er et udsnit af den oprindelige vikingeborg Trelleborg. Den består af et 100 meter langt voldanlæg med palisade, der skyder seks meter i højden. Ved ankomst til det forskudte indgangsparti i volden ses to krydsende svelleveje, hvoraf den længste er cirka 75 meter. På hver side af svellevejen ligger to langhuse. Det tredje langhuse går på tværs, og ligger parallelt med venstre side af volden.

Langhusene er 30 meter i længden, og har hver deres tema til formidling og aktiviteter. Husene skal indgå i levendegørelsen af Harald Blåtands vikingeborg og synliggøre Trelleborgs storhed og betydning for skabelsen af det danske rige gennem forskningsbaseret formidling. 

Voldanlæg og Palisadeværk
Vikingegrupper, f.eks. “krigerne” bruger i dag museets nuværende rammer. Men med Den Genskabte Borg vil det nye museumsrum også kunne bruges til træningsområde og kombineres med aktiviteter i og omkring selve monumentet for re-enactere, lokale motionister og løbeforeningen, børnefamilier og andre interesserede. Også klatre- og parcour grupper vil kunne udnytte palisade, vold og port som klatremiljø.

Forbedrede rammer til medarbejdere og frivillige
Projektet træder i september ind i et nyt kapitel, hvor det første spadestik tages til Multihuset, der er en servicebygning til museets drift, til brug for museets medarbejdere og frivillige.
De frivillige spiller en vigtig rolle i formidlingen, især når Den Genskabte Borg står færdig, og det autentiske borgmiljø skal levendegøres med historier om Harald Blåtands lejesoldater og det levede liv på vikingeborgen.

Huset er finansieret med legat fra Knud Højgaards Fond, og forventes at stå klar medio 2022.

Opførelsen af Den Genskabte Borg
Medio 2022 begynder de arkæologiske undersøgelser i området nord for den rekonstruerede vikingelandsby Slagløse, hvor Den Genskabte Borg skal placeres. Herefter bygges vold og palisade samt voldgrav og bro. Voldanlægget vil efter planen stå færdigt ultimo 2022. Efter opførelsen af voldanlægget påbegyndes det første ud af tre langhuse.

Realiseringen af voldanlægget sker med donationer fra Augustinus Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Trelleborg Fonden.
Alle fondsdonationer er et stort skulderklap til projektet - men der er et stykke vej endnu i realiseringen af projektets to ud af i alt tre langhuse.

Et udendørs læringsrum i et autentisk borgmiljø
Den Genskabte Borg vil være et eksempel på en ny type museumsrum i et autentisk borgmiljø. Den skal formidle Trelleborgs historie samtidig med, at den vil sikre museets formidlingsrammer til aktivitets- og uddannelsesprogrammer. Borgen vil koble kulturarv med frivillighed og foreningsliv - og vil være et mødested, hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen.

Med sin autentiske opbygning vil den tiltrække, skabe nysgerrighed og appellere til fysisk udfoldelse. Besøgende vil kunne prøve livet af som vikingekriger i Harald Blåtands hær, og de nye rammer vil åbne op for fællesskaber, aktiviteter og fritidsliv.

Udstilling af designløsninger
I 2021 har projektet i samarbejde med Kunstakademiet og Museet ved Trelleborg arbejdet med 15 studerende fra Det Kongelige Akademi. Målet har været at finde ud af, hvordan unge, dygtige studerende forestiller sig, at moderne design og formidling kan spille sammen med visualisering og historisk formidling af den 1000 år gamle ringborg.

De studerende på Bachelor i Visuelt Design har givet forslag til mulige designløsninger af dette til inspiration for fremtidens fomidling på Den Genskabte Borg. De studerendes “Trelleborg-projekter” blev udstillet på Museet ved Trelleborg og på Slagelse Bibliotek hen over sommeren.

De bedste hilsner

Ny Trelleborg Sekretariatet, Slagelse Kommune

 

 

 

Siden er sidst opdateret 10. september 2021