Samarbejde med Nationalmuseet

Siden 2014 har Nationalmuseet samarbejdet med Slagelse Kommune og varetaget driften af museet ved Trelleborg. De står desuden sammen om at skabe Ny Trelleborg oplevelses- og videncenter, som giver det nuværende Trelleborg et solidt fundament til de kommende års store udvidelse og udvikling.

Trelleborg er et af Danmarks vigtigste monumenter fra vikingetiden og et af datidens største militære anlæg. Den er den bedst bevarede af Harald Blåtands ringborge og et betydningsfuldt stykke dansk kulturarv. I 2011 afsatte Slagelse Kommune derfor 25 millioner kroner til udviklingen af Trelleborg til et internationalt oplevelses- og videncenter.

I 2014 overtog Nationalmuseet driften af Trelleborg, og samarbejdet mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet er et vigtigt led i udviklingen af Ny Trelleborg oplevelses- og videncenter. Slagelse Kommune og Nationalmuseet står sammen om at skabe det nye Trelleborg, der sætter fokus på, hvilket vigtigt fortidsminde Trelleborg er for Danmarkshistorien.

Ny Trelleborg og Nationalmuseet indgår desuden som en del af Nationalmuseets samarbejde i madebyvikings – et landsdækkende museumsfællesskab, der arbejder for et nationalt løft af undervisning og markedsføring af danske vikingeattraktioner og ringborge. 

Nationalmuseet ejer selve fortidsmindet og de på museet udstillede genstande. Museet drives af Nationalmuseet på vegne af Slagelse Kommune. 

Siden er sidst opdateret 15. april 2019