Vikinger og Hvider i vækst

Nye oplevelser, undervisning og turisme via historiske monumenter og fortællinger

Mag.art., ph.d.-stipendiat, Andreas Bonde Hansen arbejder frem til 2016 på et ph.d.-projekt, som er et samarbejde mellem Ny Trelleborg-projektet/Slagelse Kommune, Kulturstyrelsen, Danmark Bliver Til og Museum Vestsjælland.

Ph.d.-projektet undersøger og har til formål, at finde fortællinger og i særdeleshed at studere synet på vikingetid og tidlig middelalder blandt potentielle brugere af kulturarvstilbud, for at målrette formidlingen på museerne, i turistbranchen, i politiske projekter og lignende. For flere steder i verden ses eksempler på, hvordan historiske monumenter gavner lokalområder gennem turisme og uddannelse. Hvad ville f.eks. Firenze, Istanbul eller Gotland være, uden sin kulturarv?

Midt- & Vestsjælland rummer en række unikke monumenter fra perioden ca. 600 – 1300 e.Kr. Her kan nævnes Trelleborg, Lejre og i særdeleshed de flotte kirker i Ringsted, Sorø, Kalundborg og Tveje Merløse. Disse har et uudnyttet potentiale indenfor oplevelse, undervisning og turisme. Udnyttelse af et sådan potentiale starter med at finde de gode, lærerige og ikke mindst overraskende fortællinger som knytter sig til monumenternes historie.

Projektet henter stor inspiration i det nære udland – særligt Sverige og Tyskland – dels for at finde ud af hvad der kan tiltrække turister herfra, og dels for at drage erfaringer fra succeser med uddannelse og kulturarvsudnyttelse i disse områder.

Projektet baserer sig både på observationer og interviews med museumspublikum samt potentielle museumspublikum, og på dybere studier af europæisk kulturarvsmentalitet.

Siden er sidst opdateret 15. februar 2016