Digitale formidlingskoncepter

Museer og kreative industrier. Muligheder og udfordringer i samarbejdet om digital innovation.

Anne Rørbæk Olesens ph.d.-projekt har undersøgt samarbejder mellem museer og kreative industrier i udviklingen af IKT, der understøtter museumsoplevelser på en innovativ måde.

Temaet blev i ph.d.-projektet undersøgt på to niveauer: et makroniveau med fokus på, hvordan forskellige former for samarbejde etableres og udvikles, og et mikroniveau med fokus på, hvordan samarbejde udspiller sig i de kreative processer, hvor ideer og koncepter for IKT udvikles.

Anne Rørbæk Olesens ph.d.-projekt samarbejdede med Ny Trelleborg og Virksomhed og Informationsteknologier.
Siden er sidst opdateret 15. februar 2016