DREAM

Forskning i ny viden, læring og formidling via digital teknologi

DREAM, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, er et forskningskonsortium mellem Roskilde Universitet og Syddansk Universitet, der driver forskning i samarbejde med 12 danske museer/science centre og internationale samarbejdspartnere om at skabe ny viden om læring i forbindelse med brug af formidling baseret på digital teknologi, herunder også mobil teknologi.

Dream samarbejder med Ny Trelleborg-projektet og bidrager med viden om de nyeste formidlingsteknologier samt de potentialer, de forskellige teknologier har i forbindelse med formidling og læring.

DREAM medvirker i planlægningen med overvejelser om brug af design, ny teknologi, evaluering af læringsindhold i forbindelse med formidling samt anden museal forskning.