Danmark Bliver Til

Sætter kulturarv på dagsordenen, ideudvikler, laver projekter og samarbejder, der udvikler oplevelser for borgerne i Midt- og Vestsjællands region.

Kulturformidling og oplevelser: Sjælland spillede en afgørende rolle i skabelsen af kongeriget Danmark i vikingetiden og den tidlige middelalder. Trelleborg og Ny Trelleborg-projektet deltager i projektet Danmark Bliver Til, der fokuserer på vikingetid og middelalder under Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Projektet samarbejder med Østdansk Turisme om at øge kendskabet til Region Sjælland og særligt Kulturregion Midt- og Vestsjællands unikke kulturhistorie – lokalt, nationalt og internationalt.

Projektet nytænker og afprøver samarbejdsformer mellem forskellige kulturelle aktører og er med til at understøtte et stærkt værdikædesamarbejde i hele regionen og skaber link mellem kulturturisme, oplevelsesøkonomi, skoleområdet og kulturformidling igennem de fire indsatsområder: netværk, undervisning, oplevelser og forskning.

Disse områder er essentielle for at synliggøre og videreudvikle områdets potentiale som et særdeles vigtigt, indholdsrigt og spændende kulturhistorisk kapitel i Danmarkshistorien. 

Siden er sidst opdateret 15. april 2019