Forskning, projekter og samarbejdspartnere

Forskning i viden og formidling via oplevelser

Kreative design og formidlingsløsninger på fremtidens Trelleborg

For at være på forkant med udviklingen inden for blandt andet formidlingsteknologier, forskning og projekter inden for ideudvikling og nye samarbejdspartnere samt sikre et internationalt niveau, har Ny Trelleborg indledt et nært og integreret samarbejde med nogle af de førende forskere og projekter, der arbejder med videnoplevelser, kulturarv, oplevelsescentre og digital formidling m.m.

Flere af Ny Trelleborgs vigtigste samarbejdspartnere er frontløbere inden for viden om nye formidlingsmuligheder blandt andet samarbejdsprojektet med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings studerende (KDAK). 

De studerende vil igen i år, deltage i samarbejdsprojektet mellem Ny Trelleborg-projektet og Museet ved Trelleborg i forbindelse med deres bachelorprogram, Visuelt Design/Design til kontekst. De studerende skal arbejde med en række centrale design og formidlings-problemstillinger, og overordnet designe til kontekst - tid og rum.

Ny Trelleborg-projektet samarbejder med Nationalmuseet og har arbejdet sammen med DREAM, Danmark Bliver Til samt to ph.d.–projekter. Den ene ph.d. forskede og undersøgte samarbejder mellem museer og kreative industrier og den anden ph.d. forskede i oplevelse, undervisning og turisme. 

Siden er sidst opdateret 11. marts 2021