Fondsdonationer

I 2020 donerede Lokale og Anlægsfonden 4,5 mio. kr. til Den Genskabte Borgs voldanlæg. Fonden ønsker at støtte rekonstruktionsprojektet med fokus på fritidsliv, frivillighed, projektets arbejde med nye brugergrupper og museets levende udendørsformidling i det historiske område i og omkring fortidsmindet Trelleborg. 2019 modtog Ny Trelleborg-projektet midler fra tre fonde til Den Genskabte Borg. 

Den Genskabte Borg er genopførelsen af en del af vikingeborgen, og vil blive Danmarks største rekonstruktionsprojekt. Et udsnit af Harald Blåtands Trelleborg rekonstrueres 1:1 - og de flotte fondsdonationer sikrer både realiseringen af projektet og et løft til formidlingen, forståelsen af den mægtige vikingeborg og af vor fælles kulturarv.

Samtidig bliver de besøgende, ansatte og frivilliges forhold forbedret, og Den Genskabte Borg vil således favne den arkæologiske og historiske viden og formidling. 

Ny Trelleborg - projektet er taknemmelig for donationer fra:

  • Lokale og Anlægsfonden, kr. 4,5 mio. til Den Genskabte Borg, voldanlægget
  • Augustinus Fonden, kr. 15. mio. til Den Genskabte Borg
  • Trelleborg Fonden, kr. 500.000 til Den Genskabte Borg
  • Knud Højgaards Fond, kr. 2. mio. til servicebygning til museets drift (medarbejdere og frivillige)
  • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond til arkæologiske undersøgelser.

Slagelse Kommune har doneret 29,5 mio. til Ny Trelleborg-projektet.

Fondsdonationerne er et stort skulderklap til projektet, men der er et stykke vej endnu i realiseringen af projektets to ud af i alt tre langhuse.
Rekonstruktionen vil blive bygget nord for den nuværende vikingelandsby Slagløse, og forventes realiseret i 2023 - afhængig af fondsdonationer.

Siden er sidst opdateret 2. september 2021