Den Genskabte Borg. En rekonstruktion af et udsnit af vikingeborgen Trelleborg

Velkommen til rekonstruktionsprojektet Den Genskabte Borg. På denne side kan du følge med i udviklingen af projektet, hvor Museet ved Trelleborgs besøgende i fremtiden vil møde et udsnit af den vikingeborg, der var på Trelleborg omkring år 980. Her vil man kunne mærke duften, høre lyden og se hvordan borgen for 1000 år siden så ud, og opleve hvordan den blev brugt som et mægtigt forsvarsværk.

Et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet

Slagelse Kommune og Nationalmuseet står i fællesskab bag udviklingen af Den Genskabte Borg, der vil blive genopført som et autentisk udsnit af Trelleborg. Nationalmuseet har siden januar 2014 drevet Museet ved Trelleborg, og er ejer af selve Trelleborg-monumentet og de arkæologiske fund.

Den Genskabte Borg vil fortælle Trelleborgs historie og den arkæologiske baggrund i nye autentiske rammer. Det vil sige, aktiviteter og formidling om vikingekrigerens liv på borgen, træning og våbenbrug. Visionen er at genskabe et udsnit af voldgraven, vold og palisade og rekonstruerede langhuse, hvor de besøgende vil kunne opleve de ufortalte historier og få svar på ubesvarede spørgsmål om Harald Blåtands fem ringborge: Fyrkat, Aggersborg, Nonnebakken, Borgring og Trelleborg. De besøgende vil i fremtiden få endnu flere levende historieoplevelser og indblik i, hvordan livet som vikingetidsmenneske blev levet på Harald Blåtands tid.

Krig, kongemagt og kriger

Den Genskabte Borg vil fortælle historierne om krig, kongemagt og livet som kriger. Det bliver er en helt særlig oplevelse, hvor publikum kommer tæt på vikingetiden og det liv som udspandt sig på kongens Trelleborg. Publikums opmærksomhed fanges ind gennem nye formidlingskoncepter, der binder de fysiske aktiviteter på stedet op på fortællingen om krigeren på Trelleborg.

Et symbol på samlingen af det danske rige

Vikingeborgen Trelleborg er et af Nordens vigtigste fortidsminder. Den blev opført af Harald Blåtand omkring år 980, og er i dag den bedst bevarede og mest spektakulære af kongens fem ringborge. Sammen med blandt andet Jelling-monumenterne, Raving Enge og Dannevirke fortæller ringborgene om en spændende og afgørende tid i dansk og europæisk historie. Trelleborgene var strategiske knudepunkter og militære forsvarsværker, men også et udtryk for Harald Blåtands magtdemonstration i det, vi i dag kalder Danmark.

I dag er Trelleborgene hjørnesten i vores fælles historiske identitet og symbol på samlingen af det danske rige, og derfor er de optaget på UNESCOs tentativliste over umistelig kulturarv.