Nationalmuseet og Slagelse Kommune i tæt samarbejde

Slagelse Kommune indgik i 2013 samarbejde med Nationalmuseet. Nationalmuseet varetog fra da af driften af Trelleborg. Det gav Trelleborg som turistattraktion et solidt fundament til den store udvidelse og udvikling med det nye Trelleborg.

Samarbejdet trådte i kraft pr. 1. januar 2014 og gav Trelleborg et markant løft. Udover Nationalmuseets store erfaring indenfor museumsdrift giver samarbejdet mulighed for erfaringsudveksling og videndeling om vikingetiden.

- Vi er stolte af at have Trelleborg som et kulturelt fyrtårn i kommunen. Derfor har byrådet besluttet at bidrage med finansiering til at realisere planerne om at gøre Trelleborg til et internationalt anerkendt oplevelses- og videnscenter for vikingetiden. Vi ser samarbejdet med Nationalmuseet som en blåstempling af vores ambitioner og som en stor hjælp til arbejdet med at realisere planerne, sagde daværende borgmester Lis Tribler (A).

 Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen udtalte:

- Vikinger er et af Nationalmuseets store satsningsområder. Derfor er vi glade for at blive en del af Trelleborgs fremtidige udvikling. Udover Trelleborgs store potentiale inden for forskning og formidling, øjner han også store turismemuligheder i en stærk regional og national vikingeprofil.

Nationalmuseet er i forvejen engageret i flere store forskningsprojekter med vikinger i fokus, ligesom museet driver Kongernes Jelling efter aftale med Vejle Kommune.  

Slagelse Kommune og Nationalmuseet har oprettet en samarbejdsgruppe med repræsentanter fra Slagelse Kommune, Nationalmuseet og Trelleborg. De mødes 2-4 gange om året og drøfter drift og udviklingstiltag, herunder fælles markedsføring.

Siden er sidst opdateret 28. september 2015