WORD BANK Inspiration til vikingetiden

En hurtig guide og indføring til Trelleborg og vikingetidens historie.

Word Bank er en liste med ord og sætninger, som er et godt udgangspunkt for at komme tættere på og grave dybere ned i Trelleborg og vikingetidens fascinerende og store historie.
Listen er til inspiration, og skal sætte gang i tanker og nysgerrigheden for derigennem, at åbne op for tiden og ringborgens historiske mangfoldighed.

 Trelleborg

 • Imponerende, ingeniørkunst – ukendt internationalt. Forbillederne?  
 • Harald Blåtands øvrige bygningsværker-> Jelling viser samme storslåethed
 • Kongelig borg
 • Kongelig hird, kongelig hær etc.
 • Betydning, signaleffekt – den symbolske betydning, som magtdemonstration
 • Dokumentation på afgørende epoke i Danmarkshistorien
 • Strategisk placering (næs).

 Garnison af professionelle soldater 

 • Kongelig borg, kongelig hird udvalgt fra de var drenge og trænet hele livet?
 • En krigerklasse i alle lande omkring Østersøen (og resten af Europa), højt hævede over bønder og de mange slaver
 • Træning
 • Servicering af udstyr
 • Smed –> nærmer sig 1000-tallets store teknologiske revolution inden for jernfremstilling, hvor man begyndte at kunne trække jern ud i lange tråde og lave stærkere og lettere ringbrynjer
 • Bronzestøber
 • Våben, økse, sværd, pil & bue, skjold, også fund af ridesporer
 • Heste
 • Krigsførelse – strategi og taktik. Red eller sejlede til slag, men kæmpede til fods
 • Svinefylking
 • Arven fra Romerriget – store voldanlæg som Dannevirke, men også de små katapulter (onageren) => bevidnet i skriftlige kilder
 • Efterretningstogter
 • Vikingespioner
 • Forsvar
 • Centraltårnet i Trelleborg – militær eller symbolsk betydning – eller begge
 • Væringergarden – danskere og skandinaver i den byzantinske kejsers tjeneste.

Magtdemonstration og samling af små kongedømmer 

 • Jellingestenene –> Kristusfiguren -> engelsk og norditaliensk inspireret, skriften formodentlig tysk/ottonsk, løven kan måske være Juda løve og dermed en Kristus profeti
 • Efterretningstogter
 • Ældste kongeborg
 • Statsdannelse
 • Kongen
 • Var Gorm den Gamle/Harald Blåtand gammel kongeslægt, eller blot opkomlinge og nye dynastigrundlæggere?
 • Overgang til kristendommen – Trelleborg som det jordiske Jerusalem
 • Omvendelsesbølge i Europa slutningen af 900-tallet –> Polen, abodritterne, Ungarn, Kiev
 • Omvendelse -> et kulturelt valg, ikke noget automatisk (abodritterne ’faldt fra troen’ igen, modsat Danmark
 • Oprettede kejser Otto bispedømmer i Danmark?
 • Den græske forbindelse –> indflydelse fra den ortodokse kirke i Konstantinopel?
 • Synkretisme mellem kristendom og hedenskab; Thor som en hedensk pendant til Kristus.

Udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og spindoktorer

 • Nordlige netværk – fra Northumbria over Trelleborg til Polen og Kiev
 • Forbindelser til Norge og de slaviske områder
 • Koloniseringen af England og Danelagen
 • Den endelige erobring af England under Svend Tveskæg
 • Harald Blåtands afbrænding af Hamburg sammen med svigerfar år 983
 • Datidens spindoktorer
 • Efterretningstogter
 • Alliancer, giftermål, sikre sig => 'skylde' hinanden
 • Skabe fred via sværd og ægtesengen
 • Vise sin militære kapacitet
 • Handel -> skind, honning, slaver, korn, lejesoldater, rav etc.

Haralds mønter

 • Transport- og kommunikationssystem kraftigt udbygget i vikingetiden ->broer og veje
 • Skibet og dets rolle
 • Folk var meget mobile.

Hverdag og livet på borgen

 • Træning
 • Servicering af udstyr
 • Smed
 • Bronzestøberi
 • Forskellige befolkningsgrupper – forskellige roller
 • Beklædning
 • Mad
 • Musik
 • Skjaldekvad
 • Langhus og grubehuse.

 Kultplads og oldtidsritualer

 • Kultplads på næsset nedlagt på 'kongelig befaling' ved opførslen af Trelleborg
 • Fund af børn, heste, grise, geder og får (sågar en vandrefalk) i de tre meter dybe offerbrønde
 • Overgang fra hedenskab til kristendommen – langsom proces eller pludselig overgang?
 • Thorshammer og kors
 • Hvad ved vi om hedenskabet -> nærmest intet ...

 Forskning og sidste nyt

 • Arkæologiske metoder, udgravning, dendrokronologi, strontiumanalyser, C14, røntgen
 • Hvornår opfandt man ordet viking som etnisk betegnelse? => sent 1700-tallet
 • Vikingen i film og reenactment
 • De store spørgsmål
 • Store temaer –> national identitet ->multikulturelle samfund ->tro og politik
 • Hvad nu hvis ...

Word Bank; stemninger i ord

NORDISK BLÅT GRÅT FUGT MØRKE ILD VARME BLOD VAND HAV BØLGER STORHED FALD KRIG FORSVAR ANGREB SAMMENHOLD FÆLLESSKAB STYRKE LIVSGLÆDE RÅSTYRKE STORSLÅETHED NATUR GRÆNSELØS UDSYN UOVERVINDELIGHED VISION KOSMOPOLIT UDVIKLING OVERLEGEN FRUGTLØS KOMPROMISLØS KULT RELIGION RITUALER HIERARKI VÅBEN SMYKKER GRØD KØD FISK TRÆLLE MULTIETNISK STEN EG LYS ÅRSTIDER TÅGE VIND SKUMRING DAGGRY KULDE ULD PELS HORN MØNSTRE HÅNDVÆRK MINIMALISME  

Siden er sidst opdateret 31. maj 2016