PLH Arkitekter bygger Ny Trelleborg

Et begejstret dommerpanel kårede den 29. januar 2016 PLH Arkitekter, All - atelier lorentzen og langkilde, GHB Landskabsarkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører og Gert Olsen Design som vindere af Ny Trelleborgs projektkonkurrence.

Fem højtkvalificerede hold udarbejdede og indsendte hver sit interessante og spændende forslag til Ny Trelleborgs projektkonkurrence, og den 29. januar 2016, blev det offentliggjort hvilket arkitektfirma, der vandt projektkonkurrencen om fremtidens oplevelses- og videncenter på Trelleborg.

Vinderen blev PLH Arkitekters forslag, der over de kommende år skal forme det nye Trelleborg.

- Vi er meget stolte af at have Trelleborg i vores kommune. Det er et vartegn sammen med Storebæltsbroen, og derfor er dagens afsløring en stor dag. Vinderforslaget bliver en fantastisk bygning og udstilling, der både respekterer fortiden og peger mod fremtiden. På kommunens vegne vil jeg gerne sige tak for de gode forslag, siger borgmester Stén Knuth (V).

Visionen bag vinderforslaget er, at det nye oplevelses- og videncenter skal ”slå bro mellem fortidens dramatik, konflikter, storhed og den harmoni og ro, der i dag præger monumentet i Tude Ådal.” Bygningen skal indeholde cafe, kontorer, undervisningsfaciliteter og et nytænkende udstillingskoncept, der med moderne virkemidler fortæller de enestående historier fra vikingetiden og Trelleborg.

- På Nationalmuseet er vi glade for den smukke og brugbare bygning, som opfylder vores behov for fleksibilitet i både formidling og udstilling, og som vi kan stille til rådighed for arrangementer. Huset byder på en attraktiv udsigt til borgen, uden at den selv overtrumfer borgen og landskabet. Det er et resultat, som det bliver spændende at arbejde videre med,” siger Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet.

Konkurrencens resultat har været ventet med spænding. Kunne deltagerne indfri forventningerne om et nytænkende forslag, der er tro mod fortiden og som rækker langt ind i fremtiden? Kravene til nybygningens udformning, placering og indpasning i landskabet samt kravene til udstillingens udformning i huset har været meget ambitiøse. Alle krav og ønsker er nøje beskrevet i konkurrenceprogrammet, der har dannet udgangspunkt for deltagernes løsning af opgaven. Vinderprojektet skal nu danne grundlag for det videre arbejde med at skaffe finansiering til projektet.

Trelleborg er et af Nordens vigtigste monumenter fra vikingetiden, og Trelleborg forventes optaget på UNESCOs verdensarvsliste over umistelige kulturmonumenter.

Selve projektkonkurrencen har været unik, fordi det ikke alene har været en arkitektkonkurrence, men en konkurrence hvor arkitektur og udstilling skulle tænkes sammen i forslaget. Det syntes vinderne var en naturlig kobling, og de tog blandt andet inspiration fra det eneste vikingeskjold der er fundet fra vikingetiden, og som blev fundet nær Trelleborg.

- Arkitektur ér formidling. Vi har brugt skjoldet som inspiration til tagets arkitektur. Derfor er taget formet som en skive, der ligger på skrå, nærmest henkastet, som om man har tabt det i et slag. Facadens elementer henter inspiration fra vikingeskibenes sejl, og bygningens udvendige træ imprægneres med trætjære, så man møder den karakteristiske duft fra norske stavkirker. Så vi har skabt en bygning i moderne arkitektur, der understøtter stemningen af vikingetiden, siger Søren Mølbak, arkitekt og partner i PLH Arkitekter. 

Tegninger af det kommende oplevelses- og videnscenter udstilles forskellige steder i kommunen og på Nationalmuseet hen over foråret 2016.

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 

  • Borgmester Stén Knuth, telefon 24 40 01 11

 

  • Direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen, telefon 41 20 60 00

 

  • Arkitekt og partner i PLH Arkitekter Søren Mølbak, telefon 27 20 05 91

 

  • Projektleder i Slagelse Kommune Jesper Rønn Kristiansen, telefon 29 38 45 49

 

Siden er sidst opdateret 8. maj 2017